Innbyggerundersøkelsen i Nærøysund

Nærøysund kommune gjennomførte høsten 2020 en digital spørreundersøkelse i den hensikt å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Innbyggerundersøkelsen ble lagt ut på kommunens hjemmeside og link til undersøkelsen ble sendt ut pr. SMS. I underkant av 3000 innbyggere har svart på undersøkelsen og resultatet blir brukt til å angi videre mål- og satsningsområder for kommunen, og forbedre kommunens tjenester. 

Resultatet av undersøkelsen kommer i form av en analysedel, og en talldel. Analysedelen beskriver resultatet av undersøkelsen i tekst og hvordan vi bearbeider responsen, mens talldelen er en statistisk fremstillingen fra undersøkelsen.

Resultat av innbyggerundersøkelsen - Analysedel (DOCX, 3 MB)

Resultat av innbyggerundersøkelsen - Talldel (DOCX, 5 MB)