Valggjennomføring i en pandemi

Valggjennomføringen i 2021 blir annerledes enn tidligere år fordi vi fortsatt står i en pandemi med Covid-19. Stortinget har slått fast at valget skal gjennomføres på en trygg måte og at alle velgere får mulighet til å stemme.

Som konsekvens av dette har Stortinget vedtatt noen lov- og forskriftsendringer samt at kommunestyret og valgstyret i Nærøysund kommune fattet ulike vedtak for å sikre så trygg gjennomføring som mulig.

For å sikre trygg valggjennomføring er det viktig at velgere og valgmedarbeidere forholder seg til de grunnleggende smittevernreglene:

  • Følger sentrale og lokale forskrifter, råd og anbefalinger.
  • Holder seg hjemme og ikke møter opp i valglokalet hvis man er syk.
  • Har god hånd- og hostehygiene.
  • Holder avstand til andre enn sine nærmeste og generelt reduserer kontakt mellom personer.

Valgstyret ber deg merke deg følgende:

  • Eventuell kø ved valglokalene vil bli håndtert ute.
  • Du anbefales å ta med deg legitimasjon da det er mange nye valgmedarbeidere.
  • Du oppfordres til å komme alene når du skal velge. Du kan ha med deg ledsager(e) om du trenger hjelp til å få stemt.
  • Hvis du har mulighet, er det fint om du kommer til valglokalet på et tidspunkt det erfaringsmessig er lite kø. I forhåndsstemmeperioden er det minst trafikk på formiddagen frem til klokken 12:00. På valgdagen er det stillere før klokken 15:00.

Karantene og isolasjon på valgdagen
Er du i reise-, smitte- eller ventekarantene eller i isolat på grunn av Covid-19 må du vente med å komme til valglokalet for å stemme til karantenen eller isolatet er avsluttet. Om du ikke kommer ut av karantenen eller isolatet før etter valgdagen den 13. september, har kommunene plikt til å tilrettelegge slik at du får stemt.

Da gjelder følgende:

Før fredag 10. september klokken 10:00 – velgere som bor eller midlertidig oppholder seg i Nærøysund kommune kan ta kontakt med servicekontoret på telefon 959 93 300 for å registrere sitt ønske om å stemme.

I perioden 10. september etter klokken 10:00 – mandag 13. september klokken 10:00 – velgere som er folkeregistrert som bosatt i Nærøysund kommune kan ta kontakt med servicekontoret på telefon 959 93 300 mellom klokken 08:00 – 10:00 for å registrere sitt ønske om å stemme.