Sametingsvalget

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?
For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv.

Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Les mer om sametingsvalget på Sametinget sin hjemmeside.

Avgi stemme til sametingsvalget i Nærøysund
Bor du i Nærøysund kommune og ønsker å avgi stemme ved sametingsvalget, må du gjøre det i forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 10. september, ved rådhuset på Kolvereid eller Rørvik.
De som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden kan benytte ordningen tidligstemming i perioden 1. juli til 9 august.