Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Har jeg stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:
  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Manntallet er med på å sikre korrekt valg
Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Sametingets valgmanntall
For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Husk å registrere deg i god tid innen fristen 30. juni.

Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.

Kontroller dine opplysninger i manntallet
Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn så fort som mulig i løpet av juli. Da får du mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

Mantall
Krets Sted
Abelvær krets Coop Marked Sjånes
Austafjord krets Joker Austafjord
Foldereid krets Joker Foldereid
Fikkan krets Coop Marked Sjånes og Spar Ottersøy
Gravvik krets Coop Marked Naustbukta og Joker Bogen
Kolvereid krets Servicekontoret Kolvereid rådhus
Oplø krets Coop Marked Opløfjord
Ottersøy krets Spar Ottersøy
Lauga krets Coop Marked Sjånes
Rørvik krets Servicekontoret Rørvik rådhus
Værum krets Coop Extra Kolvereid og Spar Ottersøy
Årfor krets Joker Foldereid
Alle kretser Servicekontoret ved rådhusene på Rørvik og Kolvereid

Slik retter du opp feil
Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er ført inn i eller utelatt fra kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til: valgstyret i Nærøysund kommune, Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik.

Hva om jeg bor i utlandet?
Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Søk om innføring i manntallet
De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer på en utenriksstasjon trenger ikke å fylle ut søknad om innføring i manntallet, da omslagskonvolutten gjelder som søknad.
De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer innenriks kan fylle ut søknad samtidig som de forhåndsstemmer.
Dersom noen vil sende søknaden for seg selv, så skal den sendes til valgstyret. Last ned søknadsskjemaet under. 

Last ned skjema for innføring i manntallet

Skjema sendes til kommunens postadresse, eventuelt leveres på kommunens besøksadresser.