Spørreundersøkelse

Nærøysund kommune ønsker å finne ut hvilke av FNs bærekraftsmål kommunens innbyggere mener det er viktigst å satse på. Derfor er det satt i gang en spørreundersøkelse. Undersøkelsen har tre spørsmål og er unnagjort på to minutter

Svar på undersøkelsen her