Møteprotokoller gamle Vikna kommune

Vikna kommunes eInnsyn-løsning er ikke lenger i bruk. De er derfor ikke tilgjengelig på nett. 

Møteprotokoller fra gamle Vikna kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat i Nærøysund kommune. 

Ved behov for dokument fra postjournal i Vikna ta kontakt med arkivtjenesten