Møtekalender og møteprotokoller

Oversikt over politiske møter og møteprotokoller fra disse finner du på Nærøysund kommunes Innsyn-side:

https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/dmb

På https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/dmb finner du oversikt over når det er planlagt møter i kommunestyre, formannskap og øvrige politiske råd, styrer og utvalg. 

Trykk på datoen for å få lese sakspapirer til møtene.

Innkallinger legges ut rundt en uke før møtet, møteprotokoller legges ut så snart de ferdige og godkjent. 

 

For nærmere spørsmål kontakt politisk sekretariat