Direktesending fra politiske møter

Møte 5. november:

 

Møte 1. oktober

Kommunestyremøtene i Nærøysund blir sendt direkte på kommuneTV. Her finner du også redigerte sendinger fra tidligere møter.

Inntill ny felles kommuneTV for Nærøysund er på plass vil møtene bli sendt på enten Vikna eller Nærøy sin kommuneTV alt etter hvor møtet blir avholdt (se møteplan).

KommuneTV Vikna

KommuneTV Nærøy

Møteplan