Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen med budsjett utgjør kommuneplanens handlingsdel. Den gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Handlingsdelen vedtas hvert år.

Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2024:

Vedtak Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 (PDF, 2 MB)

 

Budsjett- og økonomiplandokument 2022  (PDF, 19 MB)

Driftsbudsjett - talldelen (PDF, 997 kB)

Investeringsbudsjett 2022 - talldelen (PDF, 355 kB)

 

Tidligere budsjett: 

 

Kontaktinfo

Marianne Bakken Gyøry
Økonomisjef
E-post
Telefon 907 34 310