Strategisk ledergruppe

Strategisk ledergruppe er kommunens øverste administrative forum. Ledergruppa styres av kommunedirektør Hege Sørlie

 

Fullstendig oversikt over organisasjonen kan du finne her