Strategisk ledergruppe

Strategisk ledergruppe er kommunens øverste administrative forum. Ledergruppa styres av kommunedirektøren

Organisasjonen