Økonomiplanen med budsjett utgjør kommuneplanens handlingsdel. Den gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Handlingsdelen vedtas hvert år.

 

Her finner du årsmelding og årsregnskap fra Nærøysund kommune fra året 2020

Her finner du den siste årsmeldingen fra Nærøy kommune og tilhørende årsregnskap

Her finner du den siste årsmeldingen fra Vikna kommune og tilhørende årsregnskap