Webinar vedr. høring av kommuneplanens samfunnsdel

Lenke til Næringswebinar onsdag 28. april - kl. 0815- 0915: Klikk her for å bli med på møtet 

Eller, gå inn via Facebook på følgende lenke:  Næringswebinar - Innspills møte vedr. høring av kommuneplanens samfunnsdel | Facebook

 

Lenke til Folkewebinar onsdag 28. april - kl. 1900-2030: Klikk her for å bli med på møtet

Eller, gå inn via Facebook på følgende lenke: Folkewebinar – Innspills møte vedr. høring av kommuneplanens samfunnsdel | Facebook