Innbyggerundersøkelsen i Nærøysund

Nærøysund kommuen setter stor pris på om du har mulighet til å sette av noen minutter til å besvare innbyggerundersøkelsen. Dine innspill er veldig viktige for det videre arbeidet med å angi mål- og statsningsområder for kommunen og for å forbedre kommunens tjenester. Dine svar vil være anonyme. 

Link til spørreundersøkelsen: https://www.surveylegend.com/s/2klg