Innbyggerundersøkelsen i Nærøysund

Nærøysund kommune setter stor pris på om du har mulighet til å sette av noen minutter til å besvare innbyggerundersøkelsen. Dine innspill er veldig viktige for det videre arbeidet med å angi mål- og statsningsområder for kommunen og for å forbedre kommunens tjenester. Dine svar vil være anonyme. 

Undersøkelsen er nå avsluttet. Vi kommer tilbake til resultatet senere.