Hvordan delta

Du kan delta med innspill til samfunnsdelen på flere ulike måter. 

Du kan ta kontakt med plangruppa direkte eller avtal et møte med oss

Du kan delta i innbyggerundersøkelsen i Nærøysund

Møt oss på stand:

Møt oss på stand
Sted Dato Klokkeslett
Joker Austafjord lørdag 19. september 11.00-13.30
Coop Sjånes torsdag 17. september 15.00-17.30
Coop Naustbukta lørdag 19. september 11.00-13.30
Spar Ottersøy torsdag 17. september 15.30-17.30
Joker Foldereid fredag 18.september 15.00-17.30
Coop Opløfjorden onsdag 16. september 15.00-17.30
Kolvereid lørdag 26. september 16.00-16.30
Rørvik lørdag 26. september 11.00-13.30

Vi vil også delta på ulike arenaer for å hente innspill fra elever på skolene, barnehagebarn, politiske råd og utvalg, ansatte i kommunen, NAV, Ytre Namdal Vekst, Frivilligsentralene, næringslivet, elever og ansatte ved videregående skoler, frivillige lag og foreninger. 

Vi mottar gjerne tips til arenaer vi kan delta på for å hente innspill.