Gi innspill

Du kan gjerne kontakte oss for å avtale møte. Vi ønsker å møte dere der dere er. 

Du kan også sende epost, melde oss via Facebook eller ringe.

Du kan benytte dette skjemaet (DOCX, 37 kB)for å komme med dine innspill.

Innspill via kommunens kanaler

postmottak: post@naroysund.kommune.no

eDialog:svarut.ks.no/edialog/mottaker/921785410

Telefon: 959 93  300

Klikk for stort bilde   

Send melding via kommunens facebookside: 

https://www.facebook.com/naroysund

Klikk for stort bilde 

Eller kontakt en av oss i plangruppa direkte

Plangruppa
Stilling Navn epostadresse telefonnummer
Prosjektleder kommuneplan Ragnhild Wendelbo Melgård ragnhild.w.melgard@naroysund.kommune.no 944 25 924
Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan camilla.vagan@naroysund.kommune.no 971 58 250
Folkehelsekoordinator Anne Lene Fadnes Gregersen anne-Lene.Fadnes.Gregersen@naroysund.kommune.no 415 72 318
Samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten martin.lauten@naroysund.kommune.no 994 22 716
Rådgiver Dag Roar Opdal dag-roar.opdal@naroysund.kommune.no 959 33 879