Gi innspill til høringsversjonen av samfunnsplanen

Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute på høring og offentlig ettersyn. Innspill til planforslaget kan sendes til Nærøysund kommune, Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik, eller til post@naroysund.kommune.no. Frist for å komme med innspill er 19.05.2021

For spørsmål ta kontakt med Samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten på e-post martin.lauten@naroysund.kommune.no - tlf: 99 42 27 16

Innspill via kommunens kanaler

postmottak: post@naroysund.kommune.no

Telefon: 959 93  300

Klikk for stort bilde