Kommunestyret, råd og utvalg

Dette er kommunestyret i Nærøysund kommune. Foran sitter formannskapet som består av fra venstre: Espen Lauritzen (Sp), Anette Laugen (Sp), Marit Dille (H), Tordis Fjær Solbakk (V), ordfører Amund Hellesø (Ap), varaordfører Terje Settenøy (FrP), Mildrid Finnehaug (Ap), Ingunn Lysø (Ap), Thor Lanesskog (KrF). Andre rekke: Hallvard Laugen (Sp), Gunnar Eirik Volden (Sp), Frode Setran (SV), Svein Kåre Johansen (MDG), Morten Aleksander Haugerøy (FrP), May-Linn Waagø (FrP), Barbro Gravseth (Ap), Hedevika Ulsund (Sp), Roy Angelo (Ap), Tove Torstad (Ap), Siw Hanne Berg (Ap). Tredje rekke: Steinar Livik (vararepresentant Sp), Olav Wendelbo (Sp), Stein Bakken (FrP), Roald Dolmen (H), Siv Tove Arnøy (H), Dag Erik Thomassen (vararepresentant H), Line Bakke Fjær (Ap), Brit Karin Theimann (Ap), Terje Sørvik (Ap). Fjerde rekke: Stian Aakre (Sp), Adrian Aspli (Sp), Bjørn Ola Holm (V), Tom Roger Moen (H), Dagfinn Eriksen (Ap), Jan Erik Sørhaug (Ap), Sture Karlsen (Ap), Lars Fredrik Mørch (Ap). De faste medlemmene Anita Marø (Sp) og Håkon Holand (H) var ikke til stede da bildet ble tatt.

     

Nærøysund kommune har et kommunestyre med 37 medlemmer og et formannskap på 9 medlemmer. Kommunestyret velges hvert fjerde år. Det sittende kommunestyre ble valgt september 2019.
Amund Hellesø (AP) er ordfører og Terje Settenøy (FrP) er varaordfører.
 
Mer informasjon om de ulike utvalg og råd i Nærøysund kommune finner du i
 
Medlemmer i kommunestyret, råd og utvalg Trykk på ønsket utvalg for å få opp liste over medlemmene.