Voksenopplæringen tenker nytt

Monica Duun Ulsund, Liv Kari Næss og Lene Larsen har god erfaring med det som kalles FVO eller forberedende voksenopplæring. Monica og Lene har vært ute og fortalt andre som jobber med voksenopplæring om sine erfaringer på regionale samlinger på både Østlandet og Vestlandet, og neste uke skal kolleger i Midt-Norge få samme informasjon.  

– For ti år siden så var voksenopplæringen stort sett et norskkurs. Nå er vi mye mer, og mulighetene her er mange, sier Liv Kari Næss som leder voksenopplæringen på Rørvik. Både på Rørvik og Kolvereid har voksenopplæringen de senere årene hatt en stor utvikling og det ses stadig nye muligheter.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

 

 

Mange tenker nok fortsatt på norskopplæring for innvandrere når de hører om voksenopplæringen, men det er i dag mye mer enn det. Liv Kari Næss har ledet voksenopplæringen i Rørvik de senere årene. Hennes første møte med voksenopplæringen var som inspektør ved Rørvik skole.

– Da var det å ha ansvaret for voksenopplæringen bare en liten andel av inspektørstillingen. Voksenopplæring var i hovedsak et norskkurs for utlendinger, sier Næss. Da både Nærøy og Vikna mottok mange flyktninger så ble voksenopplæringen bygd opp og videreutviklet.

 

Har prøvd ut nytt opplegg

Norskopplæring er fortsatt en viktig del av voksenopplæringen, men nå gjøres det på en annen måte. Både Nærøy og Vikna har de tre siste årene vært med på et opplegg i samarbeid med Kompetanse Norge om en modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående nivå. I første omgang har 28 skoler over hele landet blitt valgt ut til å være med. Blant disse er begge de to i det som nå er Nærøysund kommune. Opplegget som kalles Forberedende voksenopplæring eller FVO fungerer slik at norskopplæringen knyttes ikke bare opp mot selve norskfaget, men også i andre fag som deltakerne på voksenopplæringen. Deltakerne har i tillegg til norsk opplæring i matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Det fokuseres like mye på korrekt bruk av norsk i de andre fagene som i selve norskfaget.

 

Forteller andre om erfaringene

FVO-ordningen har fungert meget bra på voksenopplæringen på Rørvik. Lene Larsen og Monica Duun Ulsund som er to av lærerne ved voksenopplæringen har også vært ute og fortalt andre lærere om sine erfaringer. De har vært med på samlinger på både Gardermoen og Stavanger, og neste uke skal de til Stjørdal på en tredje samling for å være med på en regional konferanse om dette temaet.

Larsen og Ulsund sier at de har vært nødt til å tenke annerledes når de skal ha norskopplæring i alle fag, men at det har gått bra og resultatene til elevene har blitt mye bedre etter at de nye læreplanene ble tatt i bruk.

Nå skal prosjektet utvides og 15 nye voksenopplæringsinstitusjoner skal med i programmet. Monica Duun Ulsund og Lene Larsen tror at dette blir en løsning som blir standard på dette området over hele landet.

 

Nytt tilbud i gang

Voksenopplæringen i Nærøysund ønsker å prøve ut flere nye oppgaver. Nettopp er det satt i gang det som kalles Arbeidsrettet norskkurs. Dette er et halvårig AMO-kurs som har som mål å få flere ut i jobb ved at de får yrkesrettet norskopplæring. Nylig begynte 15 deltakere, både flyktninger og andre utlendinger som bor i Nærøysund på kurset. De første ukene er de i voksenopplæringens lokaler for å få undervisning. Deretter er det seks uker med kombinert skole og praksis ute i lokale bedrifter fram til det blir en ren praksisperiode på åtte uker til slutt.

– I praksisperioden så vil jeg følge opp deltakerne ute på praksisplassene, slik at de har noen de kan støtte seg til, sier Gro Olderskog som sier at de er i kontakt med en del bedrifter som kan tilby praksisplasser. Det er derimot fortsatt mulig å melde seg dersom en ønsker å ha norskpraktikanter i bedriften.

– Vi forsøker å finne en god match etter deltakernes interesseområde. Målsetningen er at de som er med skal komme ut i lønnet jobb. Enten med sommerjobb, vikariat eller fast stilling, sier Olderskog.

 

Norsk i praksis

Det er viktig å kunne godt norsk for å få seg jobb. Dette kurset har hovedfokus på at en skal kunne fagtermer og nødvendige ord på arbeidsplassen. I tillegg så jobbes det med andre viktige språkfaktorer som det å kunne bidra i sosial prat på pauserommet og i kontakt med eventuelle kunder, brukere eller besøkende. Med andre ord stort fokus på å bruke muntlig norsk i praksis.

 

Gir nye muligheter

Dette kurset er helt nytt og utføres i samarbeid med voksenopplæringen, Nav og Bedriftsakademiet. Det åpner også for nye muligheter for voksenopplæringen i Nærøysund. Mye tyder på at antallet flyktninger som bosettes i kommunen blir lavere enn det var i toppårene. Samtidig har voksenopplæringen og resten av MAKS som de er en del av mye god kompetanse som kan brukes på andre områder for å lære opp voksne i kommunen. Dette gjelder ikke bare de med bakgrunn fra utlandet, men også nordmenn som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet eller som trenger en kompetanseheving. Liv Kari Næss sier at det finnes mange muligheter for at voksenopplæringen kan tilby ulike former for kurs for voksne i Nærøysund.

– Det er viktig at vi har flere ben å stå på for å kunne opprettholde en god tjeneste, sier Næss, som legger til at samtidig så vil dette kunne være et bidrag for å få flere ut i jobb. Lokalt næringsliv er stadig på jakt etter nye medarbeidere, og med god tilrettelegging kan flere bli kvalifisert til disse jobbene.

 

Lærer Gro Olderskog har startet arbeidet med å lære opp 15 deltakere i et Arbeidsrettet norskkurs. Denne typen kurs åpner for nye muligheter innen voksenopplæringen i Nærøysund.