Vegstengning i krysset Storgata – Johan Bergs gt/Jens Persa gt.

INFORMASJON FRA NÆRØYSUND KOMMUNE.

Vegstengning i krysset Storgata – Johan Bergs gt/Jens Persa gt.

På grunn av anleggsarbeid blir Storgata bli stengt for all trafikk på strekningen fra Storgata 17 til og med krysset Jens Persagata og Hovdes gate i perioden fra mandag 14. desember klokken 7.00 til onsdag 16.desember klokken 16.00.

Trafikk vil kunne gå som normalt fra på strekningen fra Strandgata til Storgata 26 og ned Johan Bergs gate, samt fra Jens Persa gate og opp Hovdes gate. Området som blir sperret av er markert i kartet.

Går arbeidet hurtigere enn planlagt slik det kan åpnes for trafikk tidligere vil det bli kunngjort.

Mvh Kommunalteknikk Nærøysund kommune