Vegstengning Byåsvegen

På grunn av anleggsarbeid vil Byåsvegen bli stengt for gjennomkjøring ved krysset til Steinaldervegen fra og med i morgen 13. oktober kl. 08:00 til fredag 15. oktober kl. 12:00. Trafikk til/fra Byåsen vil i denne perioden måtte kjøre via Ingebrigt Østnes gate og Bergslidgata (krysset ved Fotballbanen). Det vil bli lagt til rette slik at fotgjengere og syklister kan passere anleggsområdet. Beklager ulempene dette måtte medføre.