Vedtok forskrift for å begrense smittetrykket

Formannskapet i Nærøysund har søndag kveld vedtatt en forskrift for å begrense smittetrykket i kommunen den kommende uken. Forskriften gjelder fra midnatt natt til mandag og i en uke framover.

– Bakgrunnen for at vi har vedtatt en forskrift er at vi ser behovet for å forlenge perioden med spesielle tiltak for å begrense muligheten for smittespredning i Nærøysund, sier ordfører Amund Hellesø. Det var et enstemmig formannskap som søndag vedtok forskriften som varer fra klokka 00.00 mandag 7. juni til og med klokken  23.59 søndag 13. juni.

Det er siden fredag 28. mai blitt påvist 39 smittetilfeller i Nærøysund. Det er god oversikt over smittesituasjonen, men formannskapet ønsker med forskriften å ta ytterligere kontroll over smitten.

– Jeg ber nærøysunderne om å være nøye med å følge de tiltakene som gjelder i Nærøysund nå. Dersom vi klarer å bekjempe smitteutbruddet så kan forhåpentligvis også vi i Nærøysund være med på gjenåpningen på linje med resten av landet i slutten av juni, sier ordfører Hellesø.

 

Bruk munnbind

Hovedpunktene i forskriften er at det skal holdes god avstand mellom besøkende på butikker, kjøpesentre og andre utsalgsteder. Minst en meter mellom hver. Det innføres også plikt til å bruke munnbind på steder der det ikke er mulig å holde over en meters avstand til andre. Dette gjelder for butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Det skal også brukes munnbind i drosjer, hos frisør, hudpleiesalonger, tatoveringsstudio og lignende. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Hold avstand

Det åpnes for at treningssentre og fysikalske institutt kan holdes åpne, dersom det er mulig å holde minst to meters avstand mellom de som trener.

Det tillates ikke å gjennomføre kamper innen lagidrett, verken internt i kommunen eller med lag fra andre kommuner. Treninger innen idrett kan gjennomføres klassevis, men ikke ved å blande deltakere fra ulike klassetrinn og kohorter. På treninger må det holdes en avstand på to meter mellom deltakere. Svømmehaller holder åpent for treninger og for gruppetrening i varmtvannsbasseng. Svømmehallene er stengt for publikumsbading.

Innendørsarrangementer herunder kirkelige handlinger, kino, konserter, foredrag og lignende kan gjennomføres med inntil 100 deltakere på fast, anviste plasser så lenge lokalet gir rom for dette.

 

Test deg

Etter at de første tilfellene i utbruddet ble oppdaget sist helg er det gjennomført over 1000 koronatester i Nærøysund. Det er viktig at alle tester seg når de har symptomer som kan være fra korona. Det er også viktig å teste seg om du ellers mistenker at du kan være smittet.

– Det er når mange tester seg vi best kan få oversikt over smitten, sier kommuneoverlege Sabine Moshövel, som også minner på at folk bør laste ned smittestoppappen. Den kan bidra til å raskt finne og komme i kontakt med nærkontakter dersom det skulle oppdages ny smitte.

 

Se hele forskriften her:

Utvidet forskrift om begrensing av smittespredning og forebygging av korona (PDF, 202 kB)

 

Bestill koronatest her:

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/bestill-koronatest-pa-nett/