Vedtak om skrivemåten for Higgersteindraget, Møskjaholmen og Liss-Grønnværet

Statens kartverk har i den 12.01.2023 gjort vedtak om skrivemåten av tre stedsnavn som gjelder holmer og øyer vest for Borgan: Higgersteindraget , Møskjaholmen, Liss-Grønnværet.

 

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker.

Kartverket - vedtak i navnesak 202313 - Higgersteindraget - Møskjaholmen og Liss-Grønnværet i Nærøysund kommune (PDF, 313 kB)

Kontaktinformasjon

Ingunn Lysø
autorisert eiendomslandmåler
E-post