Varsel om veistengning:

FV7088 /  Nordveien ved Vikestad blir stengt torsdag 2. juli kl. 19.00 – 05.30. Det opplyser Veidekke Industri som har ansvar for veivedlikehold i Ytre Namdal

Veistengingen skjer på grunn av bytte av stikkrenne.

Omkjøring via Fv770 - Sørveien opplyser Veidekke Industri AS