Varsel om veistengning

Fv7094 ved nye Austadfjord barnehage, vil bli stengt mandag 25.05 kl. 21.00 – 01.00

Dette pga bytte av stikkrenne.

Hilsen Veidekke Industri AS