VARSEL OM VEIARBEID:

Det vil pågå stikkrennebytter på Fv7126 strekningen Ottersøy – Eidshaug

Tirsdag 12.09 ved Hagan, 1 km nord for Ottersøy

Onsdag 13.09 ved Eidshaugvatnet

Begge dager i tidsrommet kl. 07.00 – 15.00

Venting på inntil 1 time må påregnes.

Uttrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

 

Hilsen Veidekke