Varsel om planoppstart – temaplan kultur, idrett og friluftsliv 2021-2025

Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv i Nærøysund kommune skal utarbeides. Planen skal inneholde målsettinger og strategier vedrørende anlegg for idrett og friluftsliv. I tillegg skal planen omhandle handling og tiltak innenfor områdene kultur, idrett og friluftsliv.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Vi ønsker innspill på:

  • Planer om etablering av idrettsanlegg/ nærmiljøanlegg
  • Friluftslivstiltak for eksempel skilting og merking av turløyper, opparbeiding av parkeringsplass i tilknytning til turområde, etablering av gapahuk, padlehuk eller lignende
  • Satsningsområdet eller utvikling innenfor kultur
  • Hvordan kommunen og frivilligheten kan styrke samarbeidet
  • Øvrige innspill

 

Innspill til planen sendes på e-post til postmottak@naroysund.kommune.no innen 30. april 2021.

Spørsmål til planarbeidet rettes til: Anne-Lene Gregersen anne-lene.gregersen@naroysund.kommune.no

 

Se hele forslaget her (PDF, 257 kB)