Varsel om oppstart av arbeid med rehabilitering av vei, vann- og avløpsledning Idrettsvegen, Kolvereid

Klikk for stort bildeArbeidet med å oppgradere vei, vann og avløp i Idrettsvegen på Kolvereid er i gang. Det vil medføre at veien blir stengt for trafikk.  

Nærøysund kommune fortsetter arbeidet med å renovere vei, vann og avløpsnettet på Kolvereid. Nå starter arbeidet med å utbedre dette langs Idrettsvegen. Oppstart er satt til mandag 18.05.2020 og ferdigstillelse innen den 17.08.2020 (før skolestart).

Gravearbeidet starter opp like ved krysset med Øvre Kirkåsen og forsetter langsetter Idrettsvegen frem til Kulturhuset (Idrettsvegen 1).

I denne perioden vil Idrettsvegen være stengt for gjennomkjøringstrafikk mellom Øvre Kirkåsen og Nøkkrosvegen. I tillegg vil større deler av denne strekningen bli avstengt for ferdsel – selve graveområdet med terrenginngrep.

Vi beklager ulemper en slik stengningen vil medføre, men arbeidets art og omfang muliggjør ikke ferdsel eller trafikk nært inntil anleggsområdet.

 

Teknisk