Vær ute i god nok tid

 

I likhet med veldig mange andre kommuner har Nærøysund en utfordring med å ha nok leger på plass til enhver tid. Det medfører noe press på legetjenesten Du som innbygger kan bidra til å minke presset, blant annet ved å være ute i god tid med å bestille time og fornying av resept, samt bruke digitale løsninger.

Det er en nasjonal utfordring at det nesten ikke er legevikarer å oppdrive. Det er også krevende å få fylt opp alle legestillinger. Nærøysund er ikke den kommunen som sliter mest på dette området, men merker for tiden et bra press på legetjenestene. Det jobbes med styrking av legetjenesten. Det er lyst ut totalt seks stillinger, hvorav to er vikariat, to er for å erstatte leger som har sluttet og to er nye legehjemler. 

Nærøysund har for tiden en grei legedekning, bedre enn det stort sett har vært historisk, men samtidig har legene mange oppgaver utover det å være fastlege, blant annet på sykehjem, helsestasjon samt møter og samarbeid med Nav. I tillegg er noen av de faste ansatte ute i permisjon av ulike årsaker. Det gjør at det er veldig travle dager, og det har blitt et ekstra press på legekontorene.

 

Forny resepten i tide

Enhetsleder for helse- og mestring i Nærøysund kommune Jenny Dolmen vil ikke svartmale situasjonen, men ber innbyggerne om å bidra til å dempe noe på presset.

– Det kan folk blant annet gjøre ved å være ute i god tid når de skal fornye sine resepter, og ikke ringe når det er tomt. Det er dessverre slik at vi ikke alltid kan fornye resepten på dagen, sier Dolmen. For tiden er det også noe ventetid hos legen for henvendelser som ikke haster. Det kan gå et par uker før en får time. Det kan også folk tenke på når de skal bestille seg legetime og planlegge dette i god tid, når det ikke er snakk om øyeblikkelig hjelp.

 

Bruk Pasientsky

Folk oppfordres dessuten til å bruke digitale løsninger ved kontakt med legekontorene. Nærøysund kommune bruker appen og nettsiden Pasientsky der du kan ha dialog med legekontoret digitalt. Ved bruk av denne appen blir det mindre belastning på telefonen ved legekontoret. Mange opplever lang ventetid på telefon, og det kommer av at det er mange som ringer og som da havner i kø.

– Vi vet det enkelte ganger er lang ventetid på telefonen. Vi gjør derimot vårt beste for å svare alle, men om flere bruker appen kan ventetiden kuttes, sier Jenny Dolmen, som legger til at det ikke er noe vits i å være ufin til de som tar telefonen, de er svært klar over at mange må vente lenge.

 

Fastlegeordningen

Det er per i dag bare en av fastlegene i kommunen som har ledig kapasitet på sin fastlegeliste. Det er en utfordring – og en av grunnene til at det er opprettet to nye fastlegehjemler. Folk må dessuten regne med at de kan komme til en annen lege enn sin oppgitte fastlege dersom denne for eksempel er ute i permisjon.

– Uansett er det viktig at du henvender deg til det legekontoret der du har din fastlege når du skal til legen, sier Jenny Dolmen

Legetjenesten i Nærøysund er organisert i en felles tjeneste. Det gjør at når man går inn på helsenorge.no for å eventuelt endre fastlege så står alle med adresse Kolvereid, som er postadressen til legetjenesten. Telefonnummeret er også til Kolvereid. Det jobbes med å få til en løsning slik at adressen og telefonnummeret til Rørvik også kommer opp hos Helse Norge.

På nettsiden til Nærøysund kommune finner du oversikt over hvilke leger som er tilknyttet de ulike legekontorene. Her finner du også telefonnummer og annen informasjon om legekontorene.