Utsetter møte for ungefiskere

På grunn av at mange i målgruppen er borte på vinterfiske utsettes det planlagte treffpunktet for unge fiskere som var planlagt onsdag 22. mars.

Nærøysund kommune og Trøndelag fylkeskommune hadde planlagt et møte for unge fiskere i forbindelse med Skreifestivalen. Men på grunn av at mange av de som er i målgruppen er opptatt med vinterfiske da blir arrangementet flyttet. 

Det vil bli satt opp en ny dato for treffpunktet i løpet av våren når de fleste som kan ha nytte av å være med på møtet har kommet seg hjem igjen.