Tunnelarbeid i Nærøysund kommune

'

Det elektriske anlegget i Bergsvik og Finnmoen tunnel iNærøysund kommune skal rehabiliteres. Arbeidet starter 3. oktober.

Les mer hos Trøndelag fylkeskommune