Trenger flere boliger for flyktninger

Kristell Marie Bakke, Kristin Barø Bondo og Håvard Sørhaug fra MAKS Nærøysund er sammen med styreleder Arne Johan Sørvik og daglig leder i Nærøysund kommunale boligforetak på jakt etter boliger hvor flyktninger som kommer til Nærøysund i 2023 kan bo.

Nærøysund kommune har fått en anmodning fra IMDi om å bosette 140 flyktninger i 2023. Det er kommunestyret som avgjør hvor mange flyktninger Nærøysund kan bosette i kommende år. Uansett er det behov for flere boliger hvor flyktningene kan bo. Har du hus eller leiligheter tilgjengelig bør du kontakte MAKS Nærøysund for å bidra til at de som kommer hit får et hjem.

Så langt i år har Nærøysund bosatt 130 flyktninger. Det er stor sannsynlighet for at alle de 145 flyktningene som Nærøysund har sagt ja til å bosette i 2022 vil være på plass innen nyttår.

Nå har Nærøysund kommune fått anmodning om å bosette 140 flyktninger i 2023. Det ble klart etter regjeringens pressekonferanse på fredag.

Det er kommunestyret som avgjør hvor mange flyktninger Nærøysund skal si ja til å bosette. Men uansett om det blir like mange som anmodningen eller om det blir litt lavere så vil det være behov for boliger til de som kommer.

 

De ansatte på MAKS (Mangfolds og kvalifiseringssenteret) som jobber med mottak av flyktninger ønsker å komme i kontakt med personer og bedrifter over hele Nærøysund som har ledige boliger som kan være aktuelle bosteder for de som er på flukt og skal bosettes i Nærøysund.

Per nå så er så å si alt som finnes av boliger i det kommunale boligforetaket utleid. Det er også de fleste andre boliger som MAKS har oversikt over. MAKS gikk ut med en henvendelse tidligere i år, og fikk tilbakemelding om noen boliger da, men nå kan det bli behov for enda flere.

 

Av de flyktningene som har kommet til Nærøysund i 2022 er godt over 90 prosent fra Ukraina. Også neste år vil det sannsynligvis være flest ukrainere som bosettes i Nærøysund. Enkelte av disse har kommet til Norge i egen bil, og kan derfor bosette seg utenfor kommunesentrene.  Det er både familier og enslige som kommer. Ukrainske familier er i stor grad på familier med 2-3 barn. Noen kommer også sammen med besteforeldre. Så det etterspørres boliger i ulike størrelser.

Det er uklart når flyktningene eventuelt kommer til Nærøysund, men det kan komme gjennom hele året. Så dersom du vet om boliger som kan bli ledig om en stund er også dette aktuelt.

Kontaktinformasjon

Håvard Sørhaug
Enhetsleder MAKS (Mangfolds- og kvalifiseringssenter)
E-post
Telefon +47 48 11 96 49
Kristell Marie Bakke
Programveileder og koordinator for ekstratilskudd
E-post
Telefon +47 41 66 49 14
Kristin Barø Bondø
Konstituert avdelingsleder flyktningetjenesten
E-post
Telefon +47 94 82 00 84