Temaplan veg er ute på høring

Nærøysund kommune har sendt Temaplan veg ut på høring. Høringsfrist er 13. mai. 

Temaplan veg tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033, og skal legge strategier for kommunens vegnett, samt en handlingsplan på oppgradering av vegnettet. Formannskapet har i møte den 05.04.22 vedtatt at forslag til temaplan veg skal legges ut på høring. Det ønskes innspill på valg av strategi, prioriteringer av veger og andre momenter som berører kommunale veger.

Innspill sendes til post@naroysund.kommune.no         

Frist for å levere innspill er: 13. mai

Høringsdokumentet kan leses her (PDF, 2 MB)

Spørsmål kan rettes til enhetsleder Kurt Kristiansen – 

kurt.kristiansen@naroysund.kommune.no