Strategisk næringsplan på høring

Utkast til Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-30 legges ut til høring. Høringsfrist er 24. januar.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2015-2025 ble vedtatt av kommunestyrene i Vikna, Nærøy og Leka i 2014. Ifølge dokumentet fikk Næring i Ytre Namdal IKS ansvar for rullering av planen. En arbeidsgruppe bestående av Renate Strand (Næring i Ytre Namdal IKS), Lars Fredrik Mørch (Namdalskysten Næringsforening), Camilla Vågan (Nærøy/Nærøysund kommune), Dag Roar Opdal (Vikna/Nærøysund kommune), Morten Wengstad (Nærøysund kommune) og Venke Thorsen (Leka kommune), har nå ferdigstilt et utkast til rullering av planen, og Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-2030 legges ut på høring.

Høringsfrist er satt til 24. januar.

Næringslivet i Vikna, Nærøy og Leka har gitt sine innspill gjennom 5 workshops, og det er disse innspillene som har dannet grunnlaget for nye målsettinger i planen, i tillegg til øvrige planverk, tallgrunnlag og trender både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Hovedformålet med planen er at den skal være et arbeidsverktøy for samhandling på næring og utvikling mellom kommune, næringsaktører og frivillige organisasjoner.

Det er imidlertid fortsatt det grundige forarbeidet som ble gjort på planen i 2014 som ligger til grunn, hvor målområder og hovedstrategier er de samme, med noen mindre justeringer. Det har vært et strategisk valg å rullere planen ved en forholdsvis enkel prosess. Dette fordi sammenslåingen av Vikna og Nærøy fra 1.1.20 medfører at Nærøysund kommune skal initiere arbeid med nytt planverk.

Planen er som før inndelt i 3 deler:

  1. Strategisk del
  2. Handlingsplan 2020-25
  3. Tallgrunnlag

Eventuelle høringsuttalelser bes sendt til renate@nyn.no innen fristen, hvorpå arbeidsgruppen vil ta en gjennomgang og gjøre eventuelle endringer, før planen skal behandles i kommunestyrene i Leka og Nærøysund kommuner.

 

Renate Strand

Daglig leder Næring i Ytre Namdal IKS

Tlf.: 47 35 54 68

Utkast til Strategisk næringsplan kan du lese her: