Starter vaksinering av gruppe 7

Klikk for stort bilde 

 

Nærøysund kommune starter nå i uke 19 vaksinering av de som hører til gruppe 7 i vaksineringsrekkefølgen. Det vil si de som er mellom 18 og 44 år. Dersom det er noen som mener de er i risikogruppene i alderen 45-64 år som ikke har fått innkalling må de ta kontakt med kommunens koronatelefon.

Nærøysund kommune har så langt satt 3480 doser med vaksine. Det gjør at 28,1 prosent av befolkningen har fått minst en dose. 8,3 av nærøysunderne er ferdig vaksinert med to doser.

Nå i uke 19 har alle i vaksinegruppe 1-6 fått tilbud om første dose, og samtidig starter vaksineringen i gruppe 7. Gruppe 7 er de som er i alder 18-44 år med underliggende sykdommer som gir fare for alvorlig forløp. Ikke alle i denne gruppen har fått innkalling til vaksinering ennå.

 

Gi beskjed

Det er viktig at dersom det er noen som mener de tilhører gruppe 1-6 (se oversikt under) som ikke har fått innkalling gir beskjed om dette til kommunens koronatelefon. Da vil de bli satt opp til vaksinering så snart som mulig. Det er fastlegene som gjør utvelgelsen av hvem som tilhører risikogruppene. Det gjør de også på vikarlistene etter beste evne og datatekniske muligheter. Det kan likevel være noen som har gått gjennom maskene. Derfor må de som er i alderen 45-64 år som har en av de diagnosene som er ramset opp på FHIs nettsider og ikke har fått innkalling gi beskjed om dette. Nummeret til Nærøysund kommunes koronatelefon er 480 23 143.

 

Vaksinerer gjennom sommeren

I uke 20, 21 og 22 vil alle glassene vi får være øremerket til dose 2. I uke 20 får 62 glass Pfizer-vaksine hvorav 42 går til de som fikk dose 1 med Pfizer. 20 glass går til de som fikk AstraZeneca som første dose. Det gjelder i stor grad helsepersonell.

Fra sentrale myndigheter er det bestemt at i uke 20 skal det bare settes dose to til de som skal ha dette. Det blir derfor bare gitt dose 1 til pasienter i risikogruppene dersom det er noen som må si fra seg sin dose denne uken. Da kan de bli innkalt på kort varsel.

Også i ukene 21 og 22 er det usikker hvor mye vaksine som leveres til dose 1 men etterpå forventes det betydelig økt tilgang til å sette dose 1. Vaksinering vil etter planen pågå for fullt også gjennom sommerferiene.

 

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander   

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 

Se mer her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/