Søknadsfrist til hovedopptak fo barnehage er 1. mars

Nærøysund kommune minner om at søknadsfristen for barnehager i Nærøysund kommune er 1. mars. Søknader gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside.

Nærøysund kommune har samordnet barnehageopptak med kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Mer informasjon og link til søkeportal finner du her:

https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-familie/barnehage/sokeportal/soke-barnehageplass/