Søk midler fra Østeviks minnefond

Nå kan lag og foreninger søke om midler fra Østeviks minnefond til aktiviteter for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger.

Østeviks minnefond ble opprettet med bakgrunn i testamenterte midler fra Martin Østevik, født på Måneset og utvandret til Canada, der han døde i 1977. Nærøy kommune overtok i 2011 forvaltningen av Østeviks minnefond, og Nærøysund kommune overtok forvaltningen fra 2020. Minnefondets midler skal nyttes til fellestiltak for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger på Kolvereid. Det nevnes tiltak som utflukter og turer, velferdsarrangement og tilleggsutstyr til normal innredning.

Søknad om midler til Østeviks minnefond sendes Nærøysund kommune, Postboks 133 Sentrum, 7900 Rørvik, eller på mail: post@naroysund.kommune.no innen 01.09.2022

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvilke tiltak som ønskes gjennomført med angivelse av kostnader og søknadsbeløp.

Statutter for Østeviks minnefond finner du her (DOCX, 15 kB).