Sjekk dine varslingsopplysninger

Nærøysund kommune bruker SMS for å varsle beboere i kommunen om akutte og planlagte hendelser som vannavstenginger, kokepåbud, stengte veger o.l. Da henter vi opplysninger i en database hos vår leverandør, og vi er avhengig av at du er registrert med riktige opplysninger. Du kan oppdatere telefonnummer og registrere om du ønsker varsling for flere eiendommer, også i andre kommuner. Sjekk dine oppføringer og legg til nye ved å følge linken under.

Link:  https://www.servicevarsling.no/