Setter i gang arbeidet med temaplan for institusjonsomsorg

 

Nærøysund kommune starter i disse dager arbeidet med å utarbeide Temaplan for institusjonsomsorg. Denne planen skal inneholde prioriteringer og tiltak for kommunens institusjoner de neste fire årene. Har du innspill til hvordan kommunens institusjoner bør driftes og hva som bør prioriteres? Send oss ditt innspill til post@naroysund.kommune.no innen 15. desember.

Les prosessplanen her (PDF, 341 kB)