Sett deg inn i nye nasjonale smitteverntiltak

 

 

Søndag 3. januar kom regjeringen med nye forsterkede smitteverntiltak. Kommunal kriseledelse i Nærøysund kommune har etter dette hatt møte. Oppfordringen er at alle innbyggere i kommunen setter seg inn i de nye tiltakene og følger disse.

(NB: denne saken er ikke lenger helt ny - og kan inneholde utdatert informasjon. Se her for oppdatert informasjon)  

Det har vært en generell oppblomstring i koronasmitte den senere tiden. Også Nærøysund har gjennom julen fått tilbakemelding om flere positive koronatester. Denne smitteøkningen har gjort at regjeringen nå setter inn nye og forsterkede tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

Kommunal kriseledelse i Nærøysund kommune hadde søndag kveld møte om de nye tiltakene. Kommunen følger opp alle tiltak og ber innbyggerne om å gjøre seg kjent med disse. Nærøysund kommune innfører ingen tiltak utover de nasjonale reglene. Reglene vil derimot ha konsekvenser også lokalt.

 

Ungdomsskoler på rødt nivå

Som følge av de nye reglene er alle ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå. For elevene ved de tre ungdomsskolene i Nærøysund innebærer dette at det ikke blir ordinær skole på mandag 4. januar. Det vil i stedet bli hjemmeskole. Mandagen skal brukes til å finne gode løsninger rundt de nye tiltakene. Det tas sikte på at elevene skal møte på skolen igjen fra tirsdag. Barneskolene starter igjen etter juleferien som planlagt 4. januar. Barneskoler og barnehager er fortsatt på gult nivå. Elever og foresatte på ungdomstrinnet vil bli informert om tiltakene via SMS søndag kveld.

 

Ikke ha samlinger

De nye tiltakene innebærer også at organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Det er satt et maks antall på ti personer som kan samles innendørs på denne typen samlinger. Nærøysund kommune ber derfor om at alle planlagte arrangement, øvelser, treninger og lignende ikke gjennomføres de kommende to ukene.

Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Det kan derimot ifølge reglene være inntil 50 personer i begravelser. Andre private samlinger på offentlige sted kan ha inntil fem personer samlet. Dette gjelder bursdager og lignende. 

 

Ikke gå på besøk

De nye reglene oppfordrer også til at du ikke har gjester hjemme, eller går på besøk til andre de neste 14 dagene. Dette gjelder også besøk på kommunale helseinstitusjoner. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboere kan gå på besøk til en fast husstand.  Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Nærøysund kommune vil i denne omgang ikke stenge treningssentre og svømmehaller, men det må påses at maksantallet for personer samlet innendørs følges.

For øvrig anbefales det at digitale hjelpemiddel som telefon og nettmøter brukes både privat og i jobbsammenheng.

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig over kommunegrensen.

 

Test deg ved symptomer

Nærøysund har som nevnt hatt noen smittetilfeller i julen, og det har vært en del reising i julehøytiden. Det er derfor viktig at alle som føler at de har symptomer på korona blir testet. Det er også viktig å opprettholde alle andre smitteverntiltak, som å holde avstand samt å ha god hoste- og håndhygiene.

Meld deg til koronatest her:

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/bestill-koronatest-pa-nett/

 

Regjeringens nye smitteverntiltak finner du mer om her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Se video fra pressekonferansen her, samt mer info:

Regjeringen med nye tiltak: – Må sette det sosiale livet vårt på vent – VG