Se de siste årsmeldingene og regnskap fra Nærøy og Vikna

Kommunestyret i Nærøysund vedtok i juni de aller siste årsmeldingene og regnskapene for Nærøy og Vikna kommuner. 

Disse er nå lagt ut på kommunens hjemmesider.

Full oversikt over de siste årsmeldingene og regnskap for Vikna og Nærøy finner du her:

https://www.naroysund.kommune.no/politikk-og-samfunn/organisasjon/arsmeldinger-og-regnskap/