Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerskapsprøve

Hvis du ønsker å ta samfunnskunnskapsprøve/statsborgerskapsprøve så kan du ta kontakt med Nærøysund voksenopplæring v/ Solveig K. Solstad, 47236694 eller solveig.solstad@naroysund.kommune.no.

Vi gjennomfører disse prøvene gjennom hele året og du får svar med en gang.

Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter).

Prøven skal være på et språk du forstår godt. Skal du bruke prøven til å søke om norsk statsborgerskap, må prøven være på norsk.

Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig.
Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven.

For mer informasjon kan du lese på Kompetansenorge.no