Prosjekt for helseformål kan søke midler fra DAM-stiftelsen

Stiftelsen DAM har nå lagt ut utlysninger til prosjekt støtte for våren 2022

For prosjekter med helseformål våren 2022- søknadsfrist 15 mars. Søknaden åpner 3 januar. Offentliggjøring av tildeling 15 juni.

"Prosjekter med helseformål" omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. 

 

Se mer her:

Utlysning - Stiftelsen Dam

- Jeg bistår gjerne lag og foreninger som skal søke ut prosjektmidler og Nærøysund kommune vil svært gjerne være  samarbeidspartner for ulike prosjekter som det søkes støtte for, sier aktivitetsleder og samfunnskontakt i Nærøysund kommune Tone Iren Nygård.