Postjournalen er ikke tilgjengelig

På grunn av omlegging av Nærøysund kommunes saksbehandlingssystem er ikke postjournalen og andre Innsyn-tjenester tilgjengelig på nett. 

Ny løsning skal være ferdig og klar til bruk i løpet av denne uka.

Innsynsløsningen omfatter også sakspapirer til politiske møter i Nærøysund.