Øvelse i fv. 17 Hestnestunnelen i Bindal

Stengt tirsdag 15. september klokka 18.00–22.00 Trafikken kan passere ca. klokka 20.

Tirsdag 15. september skal det være en øvelse i Hestnestunnelen på fylkesveg 17 i Bindal. Tunnelen vil være stengt klokka 18:00–22:00, men det legges inn et gjennomslipp av trafikken ca. klokka 20. 

- Hendelser i tunneler er en ekstra utfordring for nødetatene, og derfor er det viktig å være godt forberedt på dette. I samarbeid med Bindal brann- og redningstjeneste har vi forberedt en øvelse der scenariet er trafikkulykke i Hestnestunnelen, sier sikkerhetskontrollør og brannvernleder Alf Ivar Nymo i Nordland fylkeskommune. 

Politiet, 110-sentralen, AMK, entreprenører og Vegtrafikksentralen vil også delta. Hovedtema er varsling av trafikkulykke, koordinering og samhandling mellom nødetatene, sikring av skadested, berging/redning og evaluering av øvelsen i etterkant. 

Vær forberedt på venting

Ved øvelser er det som regel behov for å stenge noen timer av gangen. Ofte er det ingen eller en lang omkjøringsveg for trafikantene. Slik er det også her.   

- Vi har et godt samarbeid med nødetatene og Vegtrafikksentralen, og for å få øvd sammen er vi nødt til å stenge tunnelene noen timer. Vi håper at folk har forståelse for det, sier Nymo. 

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på www.175.no

Om Hestnestunnelen

Hestnestunnelen er 579 meter lang og ligger på fylkesveg 17 mellom Holm ferjeleie og Kjeldeidet i Bindal kommune. Den åpnet for trafikk i 1986 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 505.