Ordningen med elgjakt i Grytbogen videreføres

Klikk for stort bildeOrdningen med elgjakt for lokale jaktlag i Grytbogen videreføres. Tre jaktlag kan søke om hver sin periode under elgjakta de kommende tre årene.  

Utvalg for næring og natur i Nærøysund har vedtatt at ordningen med utleie/salg av elgjakt på den kommunale eiendommen Grytbogen videreføres. Jakta er delt i tre perioder og det er tre jaktlag som får tilbud om jakt.

Elgjakta i Grytbogen har i lengre tid vært utleid på treårs-kontrakter og 2020 var siste året i en slik periode. Utvalg for næring og natur vedtok nylig at ordningen skal fornyes for perioden 2021-2023.

 

Tildeles lokale jaktlag

Eiendommen Grytbogen er et jaktfelt i Nordre Nærøy bestandsplanområde. Bestandsplanområdet forvalter elgstammen etter en treårig bestandsplan utarbeidet av grunneiere og godkjennes av kommunen.

Utleie av jakt skjer i henhold til regler for elgjakt Grytbogen. (se nederst for detaljer)

Årlig kvote i Grytbogen har variert noe, i siste treårsperiode har kvoten vært 13 dyr hvert år og alle dyrene er felt.

Tidligere tilbakemeldinger fra jaktlagene er at de stort sett er fornøyd med opplegget. Kommunen mener også at dagens ordning med utleie av elgjakta i Grytbogen fungerer tilfredsstillende

Kommunens holdning har vært at elgjakt i Grytbogen skal tilbys innenbygdsboende til en pris som ikke er ekskluderende. Det har vært god interesse blant lokale jaktlag i gamle Nærøy kommune. Nå med Nærøysund kommune vil det være flere jegere og jaktlag som kan søke på elgjakt i Grytbogen.

Prisen for leie av hus, hytte og båter i Grytbogen er 900 kroner per døgn. Det betales for hele jaktperioden eller til hele kvoten er felt og jaktlaget er ute av Grytbogen. Grunnavgiften er 4000 kr pr. dyr og Statskog sine satser benyttes for beregning av pris pr. kg. kjøtt.

 

Tre perioder

Jakta deles i tre perioder og jaktlagene rullerer på periodene i treårsperioden.

1. Periode: f.o.m. 25.09. t.o.m. 01.10.

2. Periode: f.o.m. 02.10. t.o.m. 11.10.

3. Periode: f.o.m. 12.10 t.o.m. 21.10.

Jakttiden f.o.m. 22.10 disponeres av kommunen. Jaktlag som ikke har felt kvoten kan få tilbud om merjakt. Det kan organiseres jakt med jegere fra flere av jaktlagene. Hvis det er liten interesse for oppsopjakt kan kommunen organisere jakt med andre jegere.

Søknadsfrist - 02. mai 2021.

Søknad sendes Nærøysund kommune, Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik eller post@naroysund.kommune.no.

Kommunens søknadsskjema skal benyttes. Søknaden skal inneholde navn og bostedsadresse på jaktleder og jegere samt eier av ettersøkshund og navn og ID-nr. på ettersøkshund. Ettersøkshunden skal være registrert i ettersøksregisteret til NKK. Hvis jaktlaget ikke har egen ettersøkshund må det vedlegges skriftlig ettersøksavtale med godkjent ettersøksekvipasje.

 

 

Se mer her:

Regler for elgjakt i Grytbogen (PDF, 142 kB)


Søknadsskjema (PDF, 62 kB)

 

Vedtak i Utvalg næring og natur (PDF, 197 kB)