Oppstart av forebyggende treningsgruppe i Nærøysund

Fysioterapeutene Silje Hellesø og Øystein Solligård skal lede det nye gruppetreningstilbudet.

I høst starter det opp en forebyggende treningsgruppe for seniorer på Rørvik helsesenter. Målgruppen er hjemmeboende seniorer med begynnende balanseutfordringer og/eller funksjonsfall. 

Nærøysund kommune har et mål om å jobbe mer helsefremmende og forebyggende for å bedre sette innbyggerne i stand til å ivareta egen helse samt redusere behovet for helse- og omsorgstjenester. Fysioterapitjenesten planlegger i den forbindelse oppstart av en forebyggende treningsgruppe.

 

Hensikt, plan og målgruppe:

Hensikten for gruppen er å kunne vedlikeholde/bedre styrke, balanse og utholdenhet hos deltakerne samt forebygge funksjonsfall. Vi skal også ha fokus på å skape gode relasjoner i gruppen. Målgruppen er hjemmeboende seniorer med begynnende balanseutfordringer og /eller funksjonsfall. Dette skal være et lavterskeltilbud til alle innbyggere i målgruppen. Gruppen skal startes opp og driftes av fysioterapeut. Planen er at den på sikt kan ledes av frivillige instruktører med veiledning fra fysioterapeut.

Tilbudet er gratis og vi vil legge til rette for at alle som er i målgruppen skal kunne delta. Man trenger ingen henvisning for å melde seg på, men vi anbefaler at deltakerne tar kontakt med lege dersom de har sykdommer som må tas hensyn til.

 

Tilbud:

Gruppen skal ha et fast tidspunkt en gang i uka på Rørvik helsehus. Det planlegges på sikt å gi tilbud om gruppetrening både på Kolvereid og Rørvik.

Det vil bli foretatt en vurdering av funksjon i forbindelse med oppstart av treningstilbudet.

Gruppen samles på Kafe Vikna ved helsehuset etter treningen for sosialt samvær.

 

Gruppetreningene foregår på Rørvik treningssenter. Det planlegges også oppstart på Kolvereid.

Kontaktinformasjon

Silje Hellesø
Fysioterapeut
E-post
Telefon 941 30 771

Kommunal fysioterapi for voksne og eldre

Øystein Solligård
Fysioterapeut
E-post
Telefon 482 14 837

Kommunal fysioterapi for voksne og eldre