Oppdatert koronainformasjon 

Nettsidene til Nærøysund kommune er oppdatert med retningslinjer som nå gjelder rundt koronasituasjonen. Det er verdt å merke seg at dagens situasjon er at det er i stor grad den smittede selv som skal informere sine nærkontakter ved positive tester. Det er også nye retningslinjer rundt hurtigtesting og tilbakemelding til kommunen.

Nærøysund kommune har denne uken fått melding om seks nye smittetilfeller, fem av disse er meldt på fredag. Dette er de første etter at regjeringen gikk over til strategien «en normal hverdag med økt beredskap». Nærøysund kommune følger de nasjonale retningslinjene. På kommunens nettside finner du oppdatert informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder i forbindelse med dagens situasjon.

Det er en del endringer fra tidligere. Det viktigste er at dersom du får påvist koronasmitte hviler det nå mer ansvar på deg selv om å melde i fra til dine nærkontakter. Kommunens oppgaver er nå å kartlegge husstandsmedlemmer og andre nære relasjoner som kjærester og bestevenner. Utover dette må du selv gi nærkontakter beskjed om smitte. Se forslag til melding du kan sende nedenfor.

Kommunen kan i hovedsak nås i ordinær åpningstid. Utenom dette sendes epost for å melde om eventuelt påvist smitte. Ved alvorlige symptomer/sykdomstilfeller må legevakten kontaktes.

Det er også nye retningslinjer for testing av husstandsmedlemmer og andre nære nærkontakter. Se mer om det i feltet under. Der kan du også se hva du skal gjøre om du har symptomer, er smittet eller er nærkontakt av smittet.

Denne teksten kan du kopiere og sende ut til dine øvrige nærkontakter om du har fått påvist koronasmitte:

 

Jeg har blitt smittet med Covid-19 og er satt i isolasjon. Du er definert som en av mine nærkontakter. Jeg vil oppfordre deg til å: 

Teste deg dersom du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 de siste 12 månedene. Du kan ta en selvtest eller vanlig PCR på teststasjonen. Selvtest kan du hente etter avtale på servicekontorene i åpningstid eller på sykeheimene i helgene  Du trenger ikke å være i karantene, men begrens sosial omgang til du har fått negativt prøvesvar  Følge med på eventuelle symptomer i ti dager etter at du ble utsatt for smitte  Ha lav terskel for ny testing hvis du får symptomer  Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 de siste 12 månedene skal du ikke teste deg med mindre du får symptomer. 

Har du symptomer, har positiv test eller er nærkontakt av smittet?