Oppdatert informasjon Covid19-vaksine i Nærøysund

 

Er du i risikogruppen for alvorlig forløp av covid og har mulighet å ta vaksine onsdag eller torsdag  er det gode muligheter inneværende uke.

Nærøysund kommune har rikelig vaksine tilgjengelig og vaksinerer også personer i risikogruppene (se nedenfor) tar sin vaksinedose. Det er tilgjengelig vaksine fra Pfizer og Moderna i den originale varianten. Oppdatert vaksine gir en marginal ekstraeffekt og vil være tilgjengelig i Norge tidligst i uke 39

Det er gode muligheter også for risikogruppene å komme inn som drop-in onsdag 14. september ved Nærøysund arena på Kolvereid og torsdag 15. september ved Samfunnshuset på Rørvik. Begge dager kl. 14-18.

Vi fortsetter å vaksiner også i gruppen 65 år og eldre

Apotekene vil også fortsatt ta imot timebestilling og vaksinere.

Nye dato for vaksinering i kommunal regi er under planlegging og annonseres så snart det er klart.

 

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år.

Dette gjelder de samme risikogruppene som opprinnelig var prioritert til vaksinering

Det vil ikke sendes ut SMS-innkalling til personer i risikogruppen. Det er bare å møte opp til vaksinering.  

 Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne.

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom 

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

 

Ny oppdatert vaksine anbefalt godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter

Koronaviruset er under stadig endring og det vil være behov for å gjøre ytterligere tilpasninger av sammensetningen av koronavaksinene for å adressere eksisterende og fremtidige virusvarianter.

12.september annonserte Det europeiske legemiddelkontoret, EMA, at de anbefaler godkjenning av ytterligere en ny oppdatert vaksine fra Pfizer/BioNTech. Denne dekker både Wuhan og Omikron BA.4/5. Det vil fortsatt være stund til denne er tilgjengelig i Norge, og FHI vil siden vurdere om den skal tas i bruk.

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

 

Ny oppdatert vaksine anbefalt godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter

12.september annonserte Det europeiske legemiddelkontoret, EMA, at de anbefaler godkjenning av ytterligere en ny oppdatert vaksine fra Pfizer/BioNTech. Denne dekker både Wuhan og Omikron BA.4/5. Det vil fortsatt være stund til denne er tilgjengelig i Norge, og FHI vil siden vurdere om den skal tas i bruk.

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

 

Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon

Ny kunnskap tilsier at det er behov for en justering i råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon. Folkehelseinstituttet orienterte tidligere om at anbefaling om ny oppfriskingsdose til målgruppene gjaldt uavhengig av om man nylig hadde gjennomgått en koronainfeksjon. Minimumsintervall ble angitt til 3 uker etter tilfriskning for de eldste i aldergruppen over 65 år, te. Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå.. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.