Offentliggjøring - forslag til planstrategi Nærøysund 2020-2023

Nærøysund kommune har utarbeidet forslag til vedtak av kommunal planstrategi. Forslag til vedtak skal avgjøres i kommunestyret den 11.06.2020 og legges nå ut til offentlig høring i 30 dager jf. plan- og bygningsloven §10-1.

Planstrategien er det første steget i kommunens langsiktige planlegging, og planstrategien setter fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for. 

Forslag til planstrategi kan du laste ned herfra

Eller lastes ned direkte fra denne linken (PDF, 905 kB)