Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021. Det opplyser kulturdepartementet

(NB: denne saken er ikke lenger helt ny - og kan inneholde utdatert informasjon. Se her for oppdatert informasjon)  

Søknadsfristen for kompensasjonen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/.

Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. januar 2021.

Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

• Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.

• Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Se mer her (PDF, 184 kB)